Taşınmazlarda Kat İrtifakı / Kat Mülkiyeti Tesisine İlişkin Bakanlık Duyurusu

Taşınmazlarda Kat İrtifakı / Kat Mülkiyeti Tesisine İlişkin Bakanlık Duyurusu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı Sayı : E-23294678-010.07.02[010.07.02]-2337162                                                                                …