• Emlakçılığı meslek olarak belirlemiş, farklı bölgelerde iş yapıp kendi bölgeleri veya uzmanlıklarında bilinirlik/saygınlık oluşturmuş meslektaşlarımızın dayanışma ve işbirliğini genişletmek, güven iklimini kalıcı kılmak
 • Ülkemizde emlakçılığın var olduğu günden beri sektörün en önemli ihtiyaçları olan etik prensipler, çalışma esasları ve disiplin kurallarının yerleşmesi ve yaygınlaşması amacıyla önce kendi içimizde sonrasında sektörde kabul görecek kararlar alabilmek için çalışmalar yapmak
 • Müşteri memnuniyeti, kalite yönetimi, kriz yönetimi, süreç yönetimi gibi konularda eğitimler alarak akreditasyon süreçlerini tamamlamak, tüm üye firmaların bu süreçleri içselleştirmeleri konusunda çalışmalar yapmak
 • Üye firmaların ofisleri içerisinde ve pazarladıkları portföylerle ilgili oluşan ihtiyaçlarında standartlar belirleyip, toplu alımlar yaparak ‘’standardın yüksek, fiyatların piyasaların altında olabilmesi için çalışmalar yapmak
 • Üyelerimizin ayrı ayrı almaları takdirde maliyetleri oldukça yüksek olan hukuki, mali, teknik, medya reklamları, fotoğrafçılık, halkla ilişkiler (pr), sosyal medya yönetimi, vb. hizmetlerin standartlarının belirlenmesi, fiyatlama maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapmak
 • Ülkemizde üniversiteler ile iş birliğini geliştirerek emlakçılık ile ilgili araştırmalar ve dünyadan örneklemeler yapmak, bu araştırmaları derleyerek kitaplaştırmak, belgesellere çekmek
 • Üniversitelerle işbirlikleri geliştirerek dönem sonlarında kariyer günleri düzenlemek
 • Sektöre yeni başlayacak gençlere yönelik sertifikasyon eğitimleri vermek, bu eğitimlerde pozitif farklılıklar oluşturmak
 • Üye firmalar arasında veya üye firmalar ile yatırımcı/müşteri arasında olabilecek uyuşmazlıkların önce uzlaşma yoluyla buna rağmen çözülememesi halinde tahkim yoluyla çözmek
 • Üye firmaların gelirlerini arttıracak sektörel faaliyetlerde bulunmak, iş modelleri geliştirmek
 • Üye firmaların pazarlama faaliyetleri ve bilgi derlemelerine yönelik son teknolojileri takip etmek ve bu teknolojilerin kullanımına öncü olmak
 • Sektörel sorunlarımızın güncel ihtiyaçlar ve dünya standartları dengesinde düzenlenmesi ve denetlenmesi yönünde kamuyla sağlıklı diyaloglar kurmak, takibi konusunda meslektaşlarımızın güveni konusunda sağlıklı iletişim kurmaya çaba göstermek
 • Sektörümüzle ilgili negatif kamuoyu algısının kırılmasına yönelik reklam, pr ve sosyal medya çalışmaları yapmak
 • Üye firmaların bölgelerinde, uzmanlıklarında ‘’önde ve farklı’’ olmaları yönünde ‘’fayda sağlayacak’’ girişimlerde bulunmak ve üyelerimizin ‘’iyi ki bu kooperatifin üyesiyim’’ diyecekleri faaliyetler gerçekleştirmek