Danıştay’da dava açtık…

5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 14, 15, 19 ve 20. maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali talebiyle Danıştay 10.Dairesinde
3 Ağustos 2018 tarihinde davamızı açtık.

Dilekçemizin hazırlanma aşamasında bizlere yardımlarını esirgemeyen İdare Hukuku Profesörü Zehreddin Arslan Hocamıza teşekkür ederiz.

Dava dilekçemizi görüntülemek için tıklayınız.

Paylaş