Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te Değişikliklerle ilgili
İTO’da Toplantı Düzenlendi.

17 Ekim 2019 Perşembe günü İstanbul Ticaret Odası’nda Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi’nin düzenlediği “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Mesleki Yeterlilik” ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Öncelikle İto Meclis Salonu’nun doldurulması ile ilgili başarısı için Tügem’i kutluyorum. 1998 yılından beri meslek örgütlerinin içindeyim, yaklaşık 300 kişinin katıldığı, Saat 19.30’da 50-60 kişinin kaldığı (yaklaşık 6 saat)
başka bir organizasyon görmedim. Bu vesileyle ciddi zaman ayırarak toplantıya katılan meslektaşlarımıza da teşekkür ediyor, ayrıca kutluyorum.

Toplantı yönetim şekli, İto Meslek Komitesi’nin konu ile ilgili bir hazırlığının olmaması ve görüş bildirmemesi, usulüne uygun bir toplantı düzenleyememeleri ve konuşmacılara söz verme noktasındaki özensizlik
nedeniyle Meslek Komitesi Başkanı Sayın İbrahim BOZAN nezdinde İstanbul Ticaret Odası 21 No’lu Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi’ni bulundukları makama uygun görev yapmaya davet ediyor ; yapacakları
bundan sonraki toplantılarda daha liyakatli davranacaklarını umut ediyoruz.

Toplantının Usûlü ve İçeriği ile ilgili İsteb adına görüşlerimizi arz etmek istiyorum.

A-USÛL AÇISINDAN :

1)Bu tür bir toplantıda emlak aracılık hizmetleri (emlakçılık) ile ilgili tüm aktörler, emek harcadığı bilinen STK’lar, mevzuat düzenleyici (bakanlık) burada hazır olmalılardı. Franchising firmalarının ve sektörün önde gelen emlak portallarının birer temsilcisine, bununla birlikte konuyla ilgili yönetmeliğin çıktığı ilk günden itirazını koyan, İ.Ü. İdare Hukuğu öğretim görevlisi Sayın Prof.Dr. Zehreddin ASLAN’dan mütalaa alarak en önemli gördüğümüz 4
madde ile ilgili dava açan, (Danıştay 10. Daire 2018/4772 E.) bakanlığa konu ile ilgili tekliflerde bulunan, başka kurum ve STK’ların tekliflerine yorum yaparak web sayfasında yayınlayan (https://isteb.org.tr/tasinmazticareti-yonetmeligi-degisiklik-talebi/) konuyu kamuoyunda paylaşan (https://isteb.org.tr/basinda-biz/) kooperatifimizin bir temsilcisine panelist olarak yer verilmeliydi. Toplantı gerekirse sabah ve öğleden sonra iki oturum olabilir, çekimler yapılarak sosyal medyada tümü veya ayrı – ayrı paylaşılabilirdi.

2)1998 yılından beri sektörün içinde olan biri olarak bir kurumun başkan ve başkan yardımcısına aynı panelde panelist olarak görev verildiğini görmedim. Çünkü bir kurumun bir görüşü olur, bu görüşünü uygun
gördüğü bir temsilcisiyle muhatapları ve kamuoyu ile paylaşır.

3)İstanbul Ticaret Odası hem lobi gücüyle, hem maddi olanaklarıyla TÜGEM’in veya başka bir organizasyonun katkısına ihtiyacı yoktur. Bu organizasyonu seçilmiş meslek komitesi organize eder yapar,
panelistler de kendi kamuoyuna temsilcilerinin de panelist olduğunu belirterek organizasyonu duyururlar.

B-İÇERİK AÇISINDAN

İsteb olarak görüşlerimizi yazılı olarak bakanlığa sunarak ; web sayfamızda (https://isteb.org.tr/tasinmaz-ticareti-yonetmeligi-degisikliktalebi/) ve Instagram ‘da (www.instagram.com/istebkoop) yayınlamış olsak da burada kısaca tekrar arz ediyoruz.

1-Danıştay’da İptalini İstediğimiz Maddeler :

Madde 14/j : İş Sahibinin İsteğine Göre İş Yapma Zorunluluğu
Madde 15/3-e : Sözleşmelerin 3 Ay İle Sınırlanması
Madde 19 : Her Bir Taşınmaz İçin Ayrı Ayrı Yer Gösterme Zorunluluğu
Madde 20 : Hizmet Bedelinin Maksimum % 4 İle Sınırlanması

2-Bakanlık’tan Değiştirilmesini İstediğimiz Maddeler :

Yukarıdaki maddelerin bakanlıktan iptalini istemekle birlikte,

Madde 5 :  Yetki Belgesi
Madde 6 :  İşletmeye Yetki Belgesi Verilebilmesi İçin Aranan Şartlar
Madde13/b : Taşınmaz Ticaretiyle İştigal Edenlerin Yapabileceği İşler
Madde 21 : Denetim ve Ceza Hükümleri
Geçici Madde 1 : MEB Onaylı Kurumlardan Alınmış Sertifikalar

bu maddelerde de bazı değişikliklerin yapılmasını gerekli görüyoruz.

3-Eklenmesini İstediğimiz Maddeler :

3.1) Emlakçının ‘’Kim’’ Olabileceğinin ve Emlakçılığın ‘’Nasıl’’ Yapılabileceğinin ‘’Dünya Standartlarında’’Düzenlenmesi
3.2) Franchising Sistemi İle İlgili Standartların Getirilmesi
3.3) Sahibinden Emlak Satışları İle İlgili Standartlar Getirilmesi
3.4) Emlak Portalları İle İlgili Standartlar Getirilmesi
3.5) Türkiye’de Yaşayan Yabancı Uyrukluların Emlakçılık Yapabilmeleri İle İlgili Standartlar Getirilmesi

Saygılarımızla,

 

 

Ulvi Özcan

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü

İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı

Paylaş