Emlakçılıkta Yeni Dönem

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlülüğe girdi.

Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte sektördeki başıbozukluk nedeniyle zaman
zaman memnuniyetsizlik ve mağduriyetlerin yaşandığı emlak sektöründe bir düzenleme yapılarak konuyla ilgili Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre ; Resmi Gazete’nin yayınlandığı 5 Haziran 2018’den sonra bakanlıkça düzenlenen yetki

belgesi olmadan emlakçılık yapılamayacak. Bu tarihten önce emlakçılık yapanların resmi bir kurumdan
almış oldukları eğitim sertifikası, Ticaret Odası (olmadığı yerlerde Sanayi ve Ticaret Odası) veya Emlak
Esnaf Odası (olmadığı yerlerde Birleşik Esnaf Odası) kaydı olduğu takdirde müracatları halinde yetki
belgesi almaya hak kazanacakları, bu tarihten sonra emlak ofisi açacakların en az lise mezunu olmaları,
belli suçlardan sabıkalarının bulunmaması , oda kayıtlarının olması ve mesleki yeterlilik belgesi almaya
hak kazanmış olmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili görüşüne müracat ettiğimiz İSTEB Yönetim Kurulu Başkanı ve İTO 17. Dönem Emlak
Müşavirleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ulvi Özcan : ‘’Bir yasal dayanağa kavuştuk diye sevinecekken ;
dağ fare doğurdu diye üzülüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bir gün bile emlakçılık yapmadan sadece
teorik sınavları kazanarak ve işlemlerle ilgili gerekli harç, vb. hizmet bedelleri ödenerek emlakçı olunmaz.
Konuyla ilgili görüş birliği içinde olduğumuz 20 arkadaş bir dilekçe ile Danıştay’a müracat ederek
önemsediğimiz 4 maddenin iptali için dava açtık, Sayın Bakanlığın ilgili daire başkanlığına müracat ederek
alternatif düzenlemeleri arz ederek görüşlerimizi paylaştık…’’ dedi.
Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-9.htm

Paylaş